lenen kost geld

Lening met BKR-registratie

lenen met bkr registratieHet eerste wat er gebeurt als u een lening aanvraagt, is dat de instantie waar u uw lening aanvraagt bij het BKR (Bureau Krediet Registratie) uw gegevens in hun database laat nakijken of u wel in aanmerking komt voor een lening, of u niet negatief geregistreerd staat (door bijvoorbeeld achterstallige betalingen op bestaande leningen, het niet betalen van een telefoonabonnement, enz.) en of u wellicht al een of meerdere leningen hebt afgesloten die nog lopen. Een lening aanvragen gaat dus niet zo maar!

Toch is het van belang om te weten dat, ook al staat men bij het BKR geregistreerd, het tóch mogelijk kan zijn een lening af te sluiten. Het BKR gebruikt voor verschillende soorten registraties verschillende codes, maar bij het BKR zijn niet al uw financiële gegevens bekend, zo heeft men bij het BKR geen inzage in eventuele schulden die u hebt bij bijvoorbeeld de Belastingdienst, hypotheken worden ook niet geregistreerd, zolang er maar geen betalingsachterstand van meer dan honderdtwintig dagen op zit, maar zijn ze ook niet op de hoogte van eventuele schulden in verband met de huur van een woning en dergelijken.

Voor de duidelijkheid: een betalingsachterstand in betaling van hypotheek van meer dan honderdtwintig dagen is wél een negatieve BKR-registratie. En, ook al moet u bij het aanvragen van een lening loonstroken en jaaropgaven meezenden; het BKR is niet op de hoogte van uw financiële inkomen.

Mocht u in het verleden ooit een fout begaan hebben met een lopende lening waardoor u negatief bent geregistreerd moet u op de hoogte worden gesteld van het feit dat een negatieve registratie na beëindiging van die leningsovereenkomst, bijvoorbeeld doordat u ze compleet hebt ingelost of omdat u de lening hebt afgekocht, toch vijf jaar geregistreerd blijft staan bij het BKR; deze negatieve melding bij het BKR kunt u niet, ook niet tegen betaling, laten verwijderen, ze moet “verjaren”.

Tóch is het ondanks al het bovenvermelde wél mogelijk bij sommige instanties om bijvoorbeeld een doorlopend krediet af te sluiten ondanks dat men negatief geregistreerd staat bij het BKR.

De gemeentelijke kredietbank is bijvoorbeeld een instelling waar u met een negatieve BKR-registratie tóch een doorlopend krediet aan zou kunnen vragen, het probleem is alleen dat dit niet overal in Nederland kan, maar slechts bij een beperkt aantal gemeenten.

Zoals gezegd hanteert het BKR verschillende codes (categorie 1 tot en met 5, met lettercodes A (afgelost) en H (herstel)) en is het met zulke coderingen dus moeilijk om een lening waar dan ook af te sluiten. Gelukkig zijn er instanties die meer behulpzaam zijn ondanks een negatieve BKR-registratie en doordat ze zich verdiepen in de registraties bij het BKR zodat het wél mogelijk is een lening af te sluiten; niet voor iedereen geldt hetzelfde als voor een ander, dat wil zeggen dat de ene registratie de andere niet is en dat er omstandigheden kunnen zijn die er voor hebben gezorgd dat een negatieve BKR- registratie is ontstaan.

Een organisatie die kijkt naar uw registratie en omstandigheden, maar niet alleen dat, maar ook nog probeert de door u gewenste lening af te sluiten op basis van door u ingevulde gegevens (waarvoor u echter wel moet invullen dat u extra hulp nodig hebt): via kredietspotter.nl komt u uit bij die organisaties die naar u(w) persoonlijk(e) wensen kijkt.

Het kan dus wel, maar aan zo’ verzoek om een lening hangt wel een prijskaartje, iets wat de gemeentelijke kredietbank niet heeft, omdat de gemeentelijke kredietbank geen winst hoeft te behalen op de burger en andere instellingen juist weer wel om te kunnen blijven voortbestaan. Het prijskaartje is het rentepercentage dat bij het maandelijks af te lossen krediet hoort.