lenen kost geld

Lening met BKR-registratie

lenen met bkr registratieHet eerste wat er gebeurt als u een lening of minilening aanvraagt, is dat de instantie waar u uw lening aanvraagt een kredietwaardigheid controle uitvoert. Dit gebeurt doorgaans bij het Bureau Krediet Registratie waar uw gegevens in een database aangeven of u wel in aanmerking komt voor een lening.
Er wordt gecontroleerd of u niet negatief geregistreerd staat. Dit kan zijn door bijvoorbeeld achterstallige betalingen op bestaande leningen. Maar ook het niet betalen van een telefoonabonnement.
Ook wordt gekeken of u wellicht al een of meerdere lopende leningen heeft afgesloten. Een lening aanvragen gaat dus niet zo maar!

Toch is het van belang om te weten, ook al staat men bij het BKR geregistreerd, dat het tóch mogelijk kan zijn een lening af te sluiten.
Het BKR gebruikt voor verschillende soorten registraties verschillende codes, maar bij het BKR zijn niet al uw financiële gegevens bekend.

Inzage bij een lening met BKR registratie

Zo heeft het Bureau Krediet Registratie geen inzage in eventuele schulden die u bijvoorbeeld bij de Belastingdienst heeft.
Hypotheken worden ook niet geregistreerd. Zolang er maar geen betalingsachterstand van meer dan honderdtwintig dagen op zit.
Verder is Bureau Krediet Registratie niet op de hoogte van eventuele schulden in verband met de huur van een woning of verblijfplaats.

Voor alle duidelijkheid: een betalingsachterstand van uw hypotheekaflossing van meer dan 120 dagen geldt wél als een negatieve BKR-registratie.
Bij het aanvragen van een lening wordt gevraagd om loonstroken en / of jaaropgaven mee te sturen. Dit is omdat Bureau Krediet Registratie niet op de hoogte is van uw financiële inkomen!

Heeft u in het verleden ooit een fout begaan hebben met een lopende lening en bent daardoor negatief geregistreerd?
Dan moet u hiervan op de hoogte worden gesteld. Het feit dat een negatieve registratie na beëindiging van die leningsovereenkomst, toch vijf jaar geregistreerd blijft staan moet worden medegedeeld.

Dit beëindigen van de lening kan op verschillende manieren:

  • U heeft de lening compleet ingelost
  • Uw lening is afgekocht.

Een negatieve melding bij het BKR kunt u niet laten verwijderen. Dit kan ook niet tegen betaling. Een negatieve notering moet “verjaren”.

Kredietbank

Snel geld lenen Lening met BKR registratieToch is het ondanks al het bovenvermelde wél mogelijk bij sommige instanties om bijvoorbeeld een doorlopend krediet af te sluiten. Zelfs ondanks een negatieve registratie bij het BKR hoeft geen probleem te zijn. De gemeentelijke kredietbank is hier een voorbeeld van. Dit is een een instelling waar u met een negatieve BKR-registratie tóch een doorlopend krediet aan zou kunnen vragen. Het probleem is alleen dat dit maar slechts bij een beperkt aantal gemeenten kan en dus niet overal in Nederland.

BKR codes?

Zoals gezegd hanteert het BKR verschillende codes (categorie 1 tot en met 5, met lettercodes A (afgelost) en H (herstel) ). Met zulke coderingen is het dus moeilijk om een lening waar dan ook af te sluiten. Maar er zijn dus instanties die meer behulpzaam zijn ondanks een negatieve BKR-registratie. Zij verdiepen zich in de registraties bij het BKR zodat het wél mogelijk is een lening af te sluiten.

Niet voor iedereen geldt hetzelfde als voor een ander. Dat wil zeggen dat registraties niet allemaal hetzelfde zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die er voor hebben gezorgd dat een negatieve BKR- registratie is ontstaan.

Lening ook met registratie

Een organisatie die kijkt naar uw registratie en omstandigheden is ideaal. Maar niet alleen dat, een organisatie die ook nog probeert de door u gewenste lening af te sluiten op basis van door u ingevulde gegevens (waarvoor u echter wel moet invullen dat u extra hulp nodig hebt). Via kredietspotter komt u uit bij die organisaties die naar uw persoonlijke wensen kijkt.

Het kan dus wel, maar aan zo’n verzoek om een lening hangt wel een prijskaartje. Iets wat de gemeentelijke kredietbank niet heeft, omdat de gemeentelijke kredietbank geen winst hoeft te behalen op de aanvragende burger. Andere instellingen moeten dat juist weer wel om te kunnen blijven voortbestaan. Het prijskaartje is het rentepercentage dat bij het maandelijks af te lossen krediet hoort.