lenen kost geld

Lening met BKR-registratie

lenen met bkr registratieHet eerste wat er gebeurt als u een lening aanvraagt, is dat de instantie waar u uw lening aanvraagt bij het Bureau Krediet Registratie uw gegevens in hun database laat nakijken of u wel in aanmerking komt voor een lening.
Er wordt gecontroleerd of u niet negatief geregistreerd staat (door bijvoorbeeld achterstallige betalingen op bestaande leningen, het niet betalen van een telefoonabonnement, enz.).
Ook wordt gekeken of u wellicht al een of meerdere leningen hebt afgesloten die nog lopen. Een lening aanvragen gaat dus niet zo maar!

Toch is het van belang om te weten, ook al staat men bij het BKR geregistreerd, dat het tóch mogelijk kan zijn een lening af te sluiten.
Het BKR gebruikt voor verschillende soorten registraties verschillende codes, maar bij het BKR zijn niet al uw financiële gegevens bekend.

Inzage bij een lening met BKR registratie

Zo heeft men bij Bureau Krediet Registratie geen inzage in eventuele schulden die u hebt bij bijvoorbeeld de Belastingdienst. Hypotheken worden ook niet geregistreerd, zolang er maar geen betalingsachterstand van meer dan honderdtwintig dagen op zit. Ook is Bureau Krediet Registratie niet op de hoogte van eventuele schulden in verband met de huur van een woning en dergelijken.

Voor de duidelijkheid: een betalingsachterstand in de betaling van een hypotheekaflossing van meer dan honderdtwintig dagen is wél een negatieve BKR-registratie.
En, ook al moet u bij het aanvragen van een lening loonstroken en jaaropgaven meezenden; Bureau Krediet Registratie is niet op de hoogte van uw financiële inkomen!

Heeft u in het verleden ooit een fout begaan hebben met een lopende lening en bent daar door negatief bent geregistreerd?
Dan moet u op de hoogte worden gesteld van het feit dat een negatieve registratie na beëindiging van die leningsovereenkomst, toch vijf jaar geregistreerd blijft staan bij het BKR.

Dit beëindigen van de lening kan bijvoorbeeld doordat u ze compleet hebt ingelost of omdat u de lening hebt afgekocht. De negatieve melding bij het BKR kunt u niet, ook niet tegen betaling, laten verwijderen, ze moet “verjaren”.

Kredietbank

Tóch is het ondanks al het bovenvermelde wél mogelijk bij sommige instanties om bijvoorbeeld een doorlopend krediet af te sluiten ondanks dat men negatief geregistreerd staat bij het BKR. De gemeentelijke kredietbank is bijvoorbeeld een instelling waar u met een negatieve BKR-registratie tóch een doorlopend krediet aan zou kunnen vragen. Het probleem is alleen dat dit niet overal in Nederland kan, maar slechts bij een beperkt aantal gemeenten.

BKR codes ?

Zoals gezegd hanteert het BKR verschillende codes (categorie 1 tot en met 5, met lettercodes A (afgelost) en H (herstel)) en is het met zulke coderingen dus moeilijk om een lening waar dan ook af te sluiten. Gelukkig zijn er instanties die meer behulpzaam zijn ondanks een negatieve BKR-registratie. Zij verdiepen zich in de registraties bij het BKR zodat het wél mogelijk is een lening af te sluiten.

Niet voor iedereen geldt hetzelfde als voor een ander. Dat wil zeggen dat de ene registratie de andere niet is, en dat er omstandigheden kunnen zijn die er voor hebben gezorgd dat een negatieve BKR- registratie is ontstaan.

Lening ook met registratie

Een organisatie die kijkt naar uw registratie en omstandigheden is ideaal. Maar niet alleen dat, een organisatie die ook nog probeert de door u gewenste lening af te sluiten op basis van door u ingevulde gegevens (waarvoor u echter wel moet invullen dat u extra hulp nodig hebt). Via kredietspotter komt u uit bij die organisaties die naar uw persoonlijke wensen kijkt.

Het kan dus wel, maar aan zo’ verzoek om een lening hangt wel een prijskaartje. Iets wat de gemeentelijke kredietbank niet heeft, omdat de gemeentelijke kredietbank geen winst hoeft te behalen op de burger. Andere instellingen moeten dat juist weer wel om te kunnen blijven voortbestaan. Het prijskaartje is het rentepercentage dat bij het maandelijks af te lossen krediet hoort.